X לפתור

האם מיקרוסופט יכולה בבקשה להוריד את X Resolver. הם יכולים להוריד את זה כל כך בקלות, שזה ממש לא חוקי. שמעתי אנשים שאומרים 'משיכת ip זה לא חוקי, אתחול זה', אבל בדרך כלל כולם זה