פתרון כל בעיות Windows ותוכניות אחרות

ידיים עם NetBoot של אפל, חלק 2: יצירה ועבודה עם תמונות

ב חלק 1 בסדרה זו, בדקנו כיצד תהליך NetBoot של Mac OS X Server מאפשר למכונות Macintosh לאתחל באמצעות תמונת דיסק מבוססת שרת במקום אתחול באמצעות דיסק מקומי. חלק 1 כיסה גם את השלבים הבסיסיים להגדרת ההפעלה וההפעלה של NetBoot.

בפרק זה נבחן את התהליך של יצירת תמונות NetBoot ו- NetInstall באמצעות תוכנת System System Utility. אם אתה זקוק לפרטים מעבר לכלול בסדרה זו, עיין בתיעוד ניהול הדמיה מערכת ותוכנות תוכנה של אפל (הורד PDF) .באפשרותך ליצור תמונת NetBoot ישירות מתוך תקליטור/DVD להתקנת Mac OS X, אם כי הדבר יוצר התקנה כללית של Mac OS X ללא תוכנות נוספות או קבצי תצורה נוספים. ניתן לשנות מעט את התמונה באמצעות סקריפטים ולאחר התקנת חבילות יישומים. אך רוב מנהלי מערכת בוחרים ליצור תמונה מ- Mac עם כל האפליקציות הדרושות המותקנות וכל ההגדרות וההעדפות מוגדרות.לפיכך, השלב הראשון ביצירת תמונת NetBoot הוא הגדרת מחשב מקור.

הגדרת מחשב מקור זה כוללת התקנה ותצורה של Mac OS X, התקנה ותצורה של יישומים, החלת עדכוני תוכנה ל- Mac OS X ויישומים מותקנים, הגדרת הרשאות קבצים לפריטים מקומיים והצבת קבצים כלשהם במחשב המקור שברצונך להפוך לזמינים. למשתמשים בלקוח NetBoot.תרצה להגדיר מחשב זה כך שייראה ויתפקד כרצונך את כל ללקוחות NetBoot שלך להיראות ולתפקד. כל מחשב שיאתחל מתמונת NetBoot יהיה שיבוטים של מחשב המקור.

תמונות NetInstall יכולות להתבסס גם על מחשבי Mac שהוגדרו מראש או על תקליטור/DVD להתקנת Mac OS X. בהתבסס על מחשב Mac שהוגדר מראש, NetInstall ישכפל את הכונן הקשיח של מחשב המקור לכונן הקשיח של לקוח NetInstall, שממנו יתחיל המחשב.

בהתבסס על דיסק התקנה, NetInstall תבצע התקנה מסורתית יותר של Mac OS X דרך הרשת. תעבור על משימות ההתקנה וההגדרה המסורתיות כאילו אתה מתקין מדיסק של Mac OS X. עם זאת, תהליך ההתקנה יכול להיות אוטומטי במקצת, ולא תזדקק לעותק של הדיסק לכל מכונה, כך שתוכל להתקין למכונות רבות בבת אחת.לאחר שתגדיר את מכונת המקור שלך כרצונך או שיהיה לך את Mac OS X CD/DVD בהישג יד, לאחר מכן תשתמש ב- System Image Utility ליצירת תמונת NetBoot או NetInstall וקבצים קשורים. כפי שנדון בחלק 1, כלי תמונת המערכת כלול ב- Mac OS X Server ומציע אפשרות לשמור תמונות ישירות בנקודות השיתוף שהוגדרו ב- NetBoot.

יצירת תמונת NetBoot

ליצירת תמונת NetBoot או NetInstall חדשה, הפעל את כלי תמונת המערכת. חלון כלי תמונת המערכת כולל סרגל כלים פשוט הכולל לחצנים שכותרתם 'תמונות', 'NetInstall חדש' ו- 'NetBoot חדש'. כפתור 'תמונות' מציג רשימת תמונות הקיימות כעת בשרת. לחצני התמונות 'התקנה חדשה' ו- 'NetBoot חדש' משמשים ליצירת תמונות חדשות.

איור 1 - יצירת תמונת NetBoot חדשה בעזרת כלי תמונת המערכת (לחץ על התמונה לצפייה גדולה יותר).

כפי שניתן לראות באיור 1, בעת יצירה או שינוי של תמונת NetBoot, ישנן חמש כרטיסיות: כללי, תוכן, מסנן דגמים, העדפות שיתוף ושירותי מדריכים. הכרטיסייה כללי מאפשרת לך להגדיר מידע אודות התמונה המשמשת את שירות NetBoot ומספקת מידע אסמכתא אודות התמונה. אם אתה יוצר תמונה ישירות ממדיית ההתקנה של Mac OS X, תראה גם כרטיסיית 'משתמש ברירת מחדל', המשמשת להגדרת חשבון המשתמש המקומי הראשי של התמונה.

בשדה 'שם תמונה', תזין שם לתמונה. שם זה מוצג ברשימת התמונות ב- System Image Utility בחלונית השירות של NetBoot של מנהל השרת ובחלונית העדפות מערכת ההפעלה של דיסק של לקוחות NetBoot.

השדה 'אינדקס תמונה' הוא המקום בו אתה מזין מספר אינדקס של התמונה. כפי שמתואר ב חלק 1 במאמר זה, תוכל להזין מספר מ -1 עד 4095 אם התמונה תתארח בשרת יחיד של NetBoot או מ- 4096 עד 65535 כדי לאזן את התמונה במספר שרתים. כמו גם כמתואר בחלק 1, אם תמונות עם אותו מספר ממוקמות במספר נקודות שיתוף של NetBoot בשרת יחיד, השרת יפיץ את העומס על פני נקודות השיתוף והכרכים שבהם הן נמצאות. במקביל, השרת יציג תמונה אחת בלבד ללקוחות.

כיצד להוריד טלפון למחשב

השדה 'תיאור תמונה' הוא אופציונלי ומאפשר לך להזין תיאור של התמונה.

מתחת לשלושת השדות הללו יש אפשרויות להגדיר כיצד התמונה תשותף והאם התמונה בפועל מקומית לשרת או מתארחת בשרת קבצי רשת מרוחק (NFS) או בשרת HTTP. ערכת לחצני האפשרויות הראשונה ('זמין באמצעות') מאפשרת לך לבחור אם התמונה תוגש ללקוחות באמצעות NFS או HTTP. כפי שצוין בחלק 1, NFS הוא בדרך כלל הפרוטוקול המועדף.

קבוצת הלחצנים השנייה ('נתיב לתמונה') מאפשרת לך לבחור היכן מתארחת התמונה - על ידי השרת המקומי או על ידי שרת מרוחק. אחסון תמונות בשרתי NFS מרוחקים מאפשר לך להפיץ את עומס התמונות בין שרתים רבים בעוד שרת אחד או יותר מספק את שירותי NetBoot בפועל.

אם תבחר להשתמש בשרת מרוחק, בחר בלחצן הבחירה המתאים והזן את מיקום השרת ואת הנתיב לתמונה. לאחר מכן בחר את יציאת NFS (עבור NFS) או יציאת HTTP, ולאחר מכן את שם המשתמש/הסיסמה (עבור HTTP). למרות שהתמונה עצמה תתארח בשרת המרוחק, ה- .nbi קובץ - המכיל באופן מסורתי הן את התמונה והן את קבצי התמיכה שלה - עדיין יתארח בשרת NetBoot בנקודות השיתוף המתאימות. התמונה תיווצר למעשה בשרת המקומי ואז יהיה צורך להעתיק אותה למיקום המרוחק.

הכרטיסייה 'תוכן' היא המקום שבו אתה מזהה את מקור התמונה שלך, את תרגום השפה (אנגלית, צרפתית וכו ') שישמש את הלקוח (המכונה שפת ברירת המחדל) ואת כל קבצי החבילה או סקריפטים שתרצה. מיושם על התמונה. אתה יכול ליצור תמונת NetBoot מכל כונן קשיח רכוב, מתקליטור/DVD להתקנה או מתמונת דיסק קיימת.

כונני הפעלה זמינים מופיעים בתפריט הנפתח 'מקור תמונה', ואפשרות שם מאפשרת לך לציין קובץ תמונת דיסק קיים כחלק מתמונת NetBoot שלך. המוקפץ 'שפת ברירת מחדל' משמש לבחירה מתרגומי שפות זמינים, ותיבת רשימה מאפשרת לך להוסיף או להסיר חבילות או סקריפטים.

בדרך כלל, הדרך הפשוטה והיעילה ביותר ליצור תמונה ממחשב מקור היא הפעלת מחשב זה במצב דיסק יעד, או על ידי בחירת מצב דיסק מטרה בחלונית דיסק ההפעלה בחלון העדפות מערכת והפעלה מחדש, או על ידי החזקת ה- 'T' מקש למטה בעת ההפעלה. לאחר מכן חבר את מחשב המקור לשרת שבו פועל System Image Utility באמצעות כבל FireWire. זה יעלה את המחשב ככונן חיצוני של FireWire, והכוננים הקשיחים שלו יהיו זמינים בתפריט מקור התמונה.

הכרטיסייה 'מסנן דגמים' מאפשרת לך להגביל אתחול מהתמונה רק מדגמי Mac מסוימים. למרות שמערכת ההפעלה Mac OS X היא בדרך כלל מערכת הפעלה מאוד ניידת - למעט החלוקה בין ארכיטקטורות Power PC לבין אינטל - ייתכנו מצבים כאשר אתה יוצר תמונות שמיועדות לדגמים ספציפיים בלבד. לדוגמה, אם יש לך מעבדה של eMac שהם המחשבים היחידים שאתה רוצה לאתחל מתמונה זו, תוכל להגדיר את התמונה כך שתאפשר לאותם דגמי eMac רק לאתחל ממנה.

הדבר עשוי להיעשות מטעמי אבטחה, כדי למנוע בלבול של משתמשים או מכיוון שהתמונה מוגדרת רק למכונות אלה. רשימה של דגמי Mac מאפשרת לך לבחור דגמים מסוימים שעבורם תתאפשר תמונה זו. הדגמים המדויקים הזמינים לבחירה עשויים להשתנות, בהתאם לגירסת Mac OS X Server המותקנת.

הערה: באופן כללי, התקנות Mac OS X אינן ספציפיות לחומרה. עם זאת, ייתכן שחלק ממחשבי ה- Mac לא יוכלו לאתחל מתמונות שנוצרו עם גרסאות Mac OS X שפורסמו לפני הצגתן או שעלולות להיתקל בבעיות בעת אתחול מתמונה שאינה מיועדת לחומרה שלהן. ככזה, עליך לבדוק תמונות שאינן ספציפיות למכונה לפני השימוש בהן בסביבת ייצור.

הכרטיסייה 'שיתוף Prefs' מציעה לך הזדמנות להגדיר את שם המארח ושמות שיתוף הקבצים המשמשים את לקוחות NetBoot. תוכל להזין שמות יחד עם כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) של כרטיסי ה- Ethernet של הלקוח ביד, לייבא אותם מקובץ או להשאיר את המידע ריק. אם יישארו ריקים, הלקוחות יגדירו את שמות המארחים שלהם ל- -AUTOMATIC- ו- ירכוש באופן דינמי המידע הזה.

הכרטיסייה 'שירות מדריכים' מציעה את האפשרות להחיל את קשרי שירות הספרייה של שרת NetBoot על לקוחות NetBoot שמאתחלים באמצעות תמונה זו. אם אתה מספק באופן דינאמי מידע על שירותי ספרייה באמצעות פרוטוקול תצורת מארח דינאמי או אם קשרת ידנית את מחשב המקור שלך לתחום ספרייה, תוכל להתעלם מכרטיסייה זו.

אם תבחר ששרת NetBoot יספק תצורה של שירותי ספרייה, ודא שהוא קשור לתחום הספרייה המתאים. באפשרותך גם לציין תכונות מיפוי פרוטוקול גישה קלות מדריך מותאמות אישית עבור לקוחות באמצעות כרטיסייה זו. למידע נוסף על Open Directory ושירותי ספריות תחת Mac OS X, ראה המאמר הקודם שלי .

לאחר שתזין את פרטי התצורה, לחץ על הלחצן 'צור'. תישאל היכן לאחסן את התמונה. אם אתה יוצר את התמונה בשרת NetBoot ושירות NetBoot מוגדר, תהיה לך אפשרות לבחור את נקודות השיתוף הזמינות של NetBoot. תוכל גם לשמור את התמונה במקום אחר לצורך העתקה מאוחר יותר לנקודות השיתוף.

יצירת תמונת NetInstall

כיצד לגלוש באופן פרטי ב- mac

תהליך יצירת תמונת NetInstall ממחשב מקור שהוגדר מראש זהה למעשה ליצירת תמונת NetBoot. ההבדל הוא שתלחץ על הלחצן 'NetInstall חדש' במקום על כפתור 'NetBoot חדש'. חמש הכרטיסיות הזמינות בעת יצירה או שינוי של תמונת NetBoot זמינות כולן עם תמונות NetInstall ומתנהגות באופן זהה.

עם זאת, יש לשונית נוספת 'אפשרויות התקנה'.

הערה: בחירת שפת ברירת המחדל לתמונת NetInstall קובעת את שפת המתקין; שפת מערכת ההפעלה מוגדרת על ידי מחשב המקור או באמצעות אפשרויות ההתקנה.

הכרטיסייה 'אפשרויות התקנה' (ראו איור 2) קובעת עד כמה תהליך ההתקנה יהיה אוטומטי, האם הכונן הקשיח של הלקוח יאומת מול התמונה לאחר ההתקנה והאם להקצות העדפות ByHost ללקוח לאחר ההתקנה. העדפות ByHost הן העדפות או קבצי תצורה עבור רכיבי Mac OS X או יישומים הקשורים לכתובת ה- MAC של כרטיס הרשת של המחשב. אחת הדוגמאות הנפוצות להעדפת ByHost היא הרשאת חנות iTunes המאפשרת למחשב לנגן מוזיקה שנרכשה מחנות iTunes באמצעות חשבון משתמש ספציפי. העדפות ByHost מאוחסנות בספרייה/Library/Preferences/ByHost (להעדפות ברחבי המערכת) או בספריית ~/Library/Preferences/ByHost (כאשר '~' מציין את המיקום של ספריית הבית של המשתמש).

איור 2 - אפשרויות התקנה לתמונות NetInstall (לחץ על התמונה לצפייה גדולה יותר).

אם תבחר בתיבת הסימון 'אפשר התקנה אוטומטית', תוכל להגדיר את אפשרויות ההתקנה האוטומטיות הבאות על ידי לחיצה על כפתור האפשרויות:

  • נפח יעד - בחירת משתמש (משתמש יצטרך להיות נוכח כדי לבחור בין כוננים קשיחים הזמינים בלקוח) או התקן על עוצמת קול, שיתקין אוטומטית על אמצעי אחסון שאת שמה תציין.
  • מחק נפח יעד - פעולה זו תמחק את כל הנתונים הקיימים לפני שתנסה להתקין מהתמונה (הקשור לזה הוא האפשרות לבקש אישור משתמש לפני המחיקה).
  • הפעל מחדש את מחשב הלקוח לאחר ההתקנה - זה יכול להיות שימושי כדי להפוך לקוחות זמינים מיד עם השלמת ההתקנה, מבלי לדרוש מהמשתמש לאשר את ההתקנה ולהפעיל מחדש ידנית.

כאשר הן משולבות, אפשרויות אלה יכולות לאפשר למנהלי מערכת להריץ מערכות חדשות או מעודכנות ללא צורך כמעט באינטראקציה. למעשה, אם שולחן העבודה מרחוק של אפל זמין, מנהלי מערכת יכולים לבחור מספר רב של לקוחות, להגדיר אותם לאתחול רשת מתוך תמונת NetInstall, להוציא פקודת הפעלה מחדש ופשוט להמתין להשלמת התהליך ללא אינטראקציה אחרת.

יצירת תמונות התקנת מערכת הפעלה ממדיית התקנה

אם ברצונך ליצור תמונת NetInstall מתוך DVD להתקנת Mac OS X (המכונה לעתים תמונת התקנה של מערכת הפעלה), הכנס את ה- DVD לכונן השרת או המחשב שבו פועל מערכת Image System Utility. תוכל לבחור את ה- DVD כמקור התמונה שלך בכרטיסייה 'תוכן'. כלי תמונת המערכת יזהה את הדיסק ויציע כפתור 'התאמה אישית' לצד התפריט הנפתח 'מקור תמונה'.

לחיצה על כפתור זה מאפשרת לך להגדיר מראש כמה מהאפשרויות להתאמה אישית הזמינות במהלך התקנה מסורתית של Mac OS X. תוכל לבחור אם להתקין מנהלי התקני מדפסת, גופנים נוספים, תרגומי שפה, סביבת X11 וכלי מפתחי Xcode של אפל.